] PLANOWANIE STRATEGII MARKETINGOWYCH

] NADZOROWANIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

] ORGANIZACJA TEAMÓW 

] KOLPORTAŻ ULOTEK I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

] DORADZTWO MARKETINGOWE